مطالب زیر را در کار شماره٧۵٠ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول مهر ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵٠ در فرمت پی دی اف:

– معلمان چگونه می‌توانند به خواست‌های خود تحقق بخشند

– جنبش بالندۀ طبقه کارگر راه خود را می‌گشاید

– اعتلای جنبش بازنشستگان

– پایان مشروطِ اعتصاب غذای رضا شهابی

– “مجرمانی” به نام کودکان کار

– رسوایی نظامی که کفگیرش به ته دیگ خورده است

POST A COMMENT.