پیام ارسالی یکی از کارکنان مخابرات

می‌خواهم از کارگران بخش خصوصی مخابرات بگویم. از زحمت‌کشانی که جوانی و تخصص و تجربه خود را پای مخابرات گذاشتند. بعد از بیست‌وچند سال زحمت بی‌وقفه و بیمه‌های رد نشده و توهین و تحقیر و از بین رفتن چشم و دست‌وپا بعد از سن شصت‌سالگی هنوز هم باید در گرما و سرما جان دهد چون بیمه‌اش را خورده‌اند و مدام با مشکلات زندگی دست در گریبان باشد چون حقش کامل ادانشده و آخر چه آیا کسی قدردان زحمات او هست؟ آیا مدیرانی که حقوقشان از گرده این زحمت کشان است از این عزیزان قدردانی کردند؟ وقتی پای درد دل این عزیزان می‌نشینی دلت به درد می‌آید و دل کارگران بخش خصوصی خون می‌گردد وقتی‌که می‌شنوند مدیران ارشد مخابرات می‌گویند که شما نیروی مخابرات نیستید و حق‌وحقوقتان ربطی به ما ندارد. باید چه جوابی به آن‌ها داد؟ نباید گفت که تف به شرف نداشته تان و لعنت خدا بر شما باایمان نداشته‌تان!

POST A COMMENT.