هویت تراشی برای کارگران زحمتکش مخابرات

در توضیحاتی که مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به مطبوعات ارسال نموده، ادعا شده که عدالت در حق کارگران و کارکنان مخابرات روستایی رعایت می‌شود. از جمله عنوان‌ شده:

شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تاکنون هیچ‌یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به‌اجبار قطع همکاری ننموده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار می‌باشند. وی با اطلاق نام “کارگزار” به کارگران مخابرات مدعی است که آن‌ها شامل قانون کار نمی‌شوند” قانون کار مرتبط است با عنوان کارگر، و چنانچه در هر موردی به هر یک از مواد قانون کار استناد می‌گردد، ناظر به شخصی است که در قانون به‌کاررفته است.  این در حالی است که در هیچ کجای قانون کار،

ذکری از کارگزار به میان نیامده است و هرگونه تغییر در عناوین مقرر در قانون، جعل به قانون است، مگر با اجازه قانون‌گذار که در سیر مراحل تصویب قانونی قرار گیرد.”بدین طریق مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات سعی کرده است با هویت تراشی برای کارگران مخابرات، پایمال کردن حقوق این کارگران را توجیه کند.

POST A COMMENT.