تجمع اعتراضی کارگران شهرداری با سفره‌ای از برگ درختان

صبح روز شنبه ۲۷ خردادماه ۹۶ کارگران شهرداری نورآباد در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود در مقابل فرمانداری دلفان تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران در مقابل فرمانداری این شهر با پهن کردن سفره نمادین با برگ درختان اعتراضی خود را نشان دادند. این کارگران بیش از ۷ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

POST A COMMENT.