مطالب زیر را در کار شماره٧۵۴ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول آذر ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵۴  در فرمت پی دی اف: – جنگ، تجاوز و ویرانی، “سخن نوی انقلاب اسلامی” – سوریه با آینده‌ای پر از ابهام – زلزله و نقش دولت در افزایش ویرانی و