مطالب زیر را در کار شماره٧۵٠ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول مهر ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۵٠ در فرمت پی دی اف: – معلمان چگونه می‌توانند به خواست‌های خود تحقق بخشند – جنبش بالندۀ طبقه کارگر راه خود را می‌گشاید – اعتلای جنبش بازنشستگان –