تجمع اعتراضی فرهنگیان اصفهان مقابل صندوق ذخیره

صبح امروز جمعی از فرهنگیان اصفهان مقابل صندوق ذخیره فرهنگیان تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (یکشنبه/ هفتم خرداد) جمعی از معلمان اصفهان مقابل صندوق ذخیره فرهنگیان تجمع کردند.