تلویزیون دمکراسی شورایی

بدین‌وسیله به اطلاع علاقه‌مندان تلویزیون دمکراسی می‌رسانیم که برنامه‌های تلویزیون دمکراسی شورایی روی شبکه ۲۴ ساعته تلویزیون “دیدگاه” از اول ژوئن ۲۰۱۷ برابر با  ۱۱خرداد ۱۳۹۶ به‌جای ماهواره هات برد