گزارشی از اکسیون‌های برگزار شده علیه انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی در هلند

در هلند دو تجمع اعتراضی علیه انتخابات فرمایشی رژیم در شهر لاهه برگزار شد. در تجمع اعتراضی علیه مضحکه انتخابات نمایشی رژیم در برابر خانه جاسوسی ( سفارت ) رژیم جمهوری اسلامی در شهر لاهه که از ساعت