اخبار کارگری

تجمع اعتراضی مجدد کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه

صبح دیروز (۷ تیر)، بازنشسته‌های اسفندماه این شرکت به دلیل بدعهدی مکرر کارفرما، در خصوص وعدهای داده‌شده، در مقابل درب امور اداری شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. مدیر امور اداری در این تجمع اعلام