زنان

از دستور حجاب توسط روحانی تا فحاشی امام جمعه ی ساوه

یدداشت سیاسی- سید ابراهیم حسینی، امام جمعه ی ساوه در یکی از خطبه های اخیر خود در نماز جمعه، زنانی را که شال سفید ودست بندهای سبز و بنفش می بندند، “بدکاره و روسپی” خواند. این اولین بار