کارگری

مطالب زیر را در کار شماره٧۴۶ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول مرداد ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۴۶ در فرمت پی دی اف: – عواقب تحریم‌های جدید – برگ دیگری از دفتر مبارزات سندیکا و کارگران نیشکر هفت‌تپه – جمهوری اسلامی و جرم و جنایت علیه کودکان