جنبش‌های اجتماعی

طرح اشتغال‌زایی یا طرح بیگاری و اشتغال‌زدایی؟

علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی در یک نشست خبری، از آغاز اجرای طرحی به‌نام “کارورزی اشتغال جوانان” خبر داد. وی گفت این طرح در سال ۹۴ در چهار استان مورد آزمایش قرار گرفته، در سال ۹۵