نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧۴٧ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه دوم مرداد ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۴٧ در فرمت پی دی اف: – گل همین جاست، همین جا برقص –  کشتار تابستان ۶۷ و کاروان‌داران خون و جنون – هیچ راه نجاتی جز روی آوری به انقلاب وجود ندارد

کمک های مالی

کمک های مالی